Duodji: Velferdsordninger

Duodji: Velferdsordninger

Åpen søknadsfrist

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

  • Gode velferdsordninger for duodjiutøvere som er godkjent i duodjiregisteret.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Foreldrepenger.
  • Sykepengeordning.

Hvem kan få tilskudd:

  • Duodjiutøvere registrert i duodjiregisteret.

Så mye kan du få i støtte:

  • Foreldrepenger og barseltilskudd på kr 30 000. For å motta foreldrepenger eller barseltilskudd kan ikke foreldre ha inntekt over 5G.
  • Tilleggspremie til Folketrygden for økning av sykepenger til 100 % av pensjonsgivende inntekt fra dag 17. Tilleggspremien er 3,1 % av årsinntekten. Ordningen tilsvarer ordningen i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for Velferdsordning i duodji - søkerbasert tilskudd 2022

 

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

  1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
  2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
  3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

 

Har du spørsmål?

Cecilie Samuelsen Fagerheim
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 05