Variert næringsliv

Åpen søknadsfrist frem til 01.11.23

Søknadsskjema - Variert næringsliv

For de økonomiske virkemidlene som ytes over næringskapittelet, gjelder virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området).

Oversikt over kommuner som er med i virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området)

Mål for tilskuddsordningen:

  • Vekst i antall foretak nærmer seg 2 % i samiske områder.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Tiltak som gir en betydelig grad av nyskapning og bedriftsutvikling.
  • Tiltak som styrker næringer med potensiale for vekst og høy sysselsetting, for å skape befolkningsvekst/tilflytting.
  • Tiltak og prosjekter som styrker virksomheter som er særlig hardt rammet av koronapandemien.

Hvem kan få tilskudd:

  • Bedrifter og etablerere innen service- og småindustri.
  • Andre aktører som driver med næringsutvikling.

Så mye kan du få i støtte:

  • Hovedregelen er at Sametinget kan bidra med støtte inntil 35 % av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er kr 500 000. 
  • For utviklingstiltak og investeringer som gir lokal videreforedling og økt omsetning av mat fra samiske områder, kan det gis inntil 50 % tilskudd til investeringer og maksimalt tilskudd er kr 500 000.
  • For samiske interesse- eller næringsorganisasjoner kan Sametinget kan bidra med inntil 70 % tilskudd av godkjente kostnader, maksimalt tilskudd er inntil kr 500 000.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for Variert næringsliv - søkerbasert tilskudd 2023 (PDF, 246 kB)

Søknadsskjema - Variert næringsliv

Har du spørsmål?

Per Oskar Andersen
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 47 40 15