Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter

Åpen søknadsfrist frem til 01.11.23

Søknadsskjema - Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter

Mål for tilskuddsordningen:

 • Et aktivt og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.
 • Prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de bykommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.

Hvem kan få tilskudd:

 • Kommuner og fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtaler med.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner i kommuner og fylker som Sametinget har samarbeidsavtaler med.

Så mye kan du få i støtte:

 • Nedre grense for tilskudd til prosjekter eller tiltak er kr 30 000.
 • Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over
  kr 8 000 000.
 • Sametinget kan bidra med støtte på inntil 40% av godkjent kostnadsoverslag, maksimalt tilskudd inntil kr 400 000.
 • Eget arbeid kan ikke overstige 20 % av godkjente prosjektkostnader. Det stilles krav til underskrevne timelister. Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Sametinget vurderer eget arbeid individuelt i hver søknad, dette gjelder også krav til egenkapital.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for regional utvikling – søkerbasert tilskudd 2023 (PDF, 236 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter

Har du spørsmål?

Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 01
Inger Tjikkom
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 45
Anders Linga
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 35