Oahppoplánat fágas Sámegiella

Ođđa oahppoplánat sámegiella vuosttašgielas ja sámegiella nubbingielas mas dál leat golbma plána, gustogohtet 2020 čavčča rájes.

Sámegiella vuosttašgiellan

Sámegiella vuosttašgielas lea ohppiide geain lea sámegiella ruovttugiellan ja hupmet sámegiela go álget skuvlii. Oahppit geain lea sámegiella vuosttašgiellan ožžot álgo lohkan- ja čállinoahpahusa sámegillii. Dárogielfágas ožžot sii oahpahusa sierra dárogiel oahppoplána mielde mii lea ráhkaduvvon ohppiide geain lea sámegiella vuosttašgiellan. Sámegiella vuosttašgielas leat eanet diimmut ja stuorit gáibádusat go nubbingiela oahppoplánas. 

Lei vejolaš válljet guokte vuosttašgiela, namalassii sihke sámegiela ja dárogiela vuosttašgiellan.

Sámegiella vuosttašgiellan - oahppoplána

Sámegiella nubbingiellan

Sámegiella nubbingiellan fágas leat 3 oahppoplána:

  • Sámegiella nubbingiellan - sámegiella 2
  • Sámegiella nubbingiellan - sámegiella 3
  • Sámegiella nubbingiellan - sámegiella 4

Sámegiella nubbingiellan - sámegiella 2

Sámegiella nubbingiellan oahppoplána lea huksejuvvon jahkecehkiid mielde. Dat markkaša ahte leat gealbomihtut fágas maŋŋel 2.jahkeceahki, 4.jahkeceahki, 7.jahkeceahki 10. jahkeceahki, Jo2 fitnofágalaš oahppoprográmma, Jo3 studerenráhkkanan oahppoprográmma ja maŋŋel lásáhusa oppalaš studerengelbbolašvuhtii. 

Oahppoplána sámegiella nubbingiellan - sámegiella 2

Sámegiella nubbingiellan - sámegiella 3

Sámegiella nubbingiellan - sámegiella 3 lea molssaeaktu ohppiide geaidda sáhttá leat ávkkálaš geavahit guhkit áiggi oahppat sámegiela ja ohppiide geat álget sámegielain loahpageahčen mánáidceahkis dahje álggogeahčen nuoraidskuvllas. Oahppit geat válljejit váldit loahppaárvvoštallama ja eksámena dán molssaeavttu mielde, galget máhttit dásiid 1-3 gelbbolašvuođamihttomeriid maŋŋil 10. jahkeceahki ja dási 4 gelbbolašvuođamihttomeriid Jo2 fidnofágalaš oahppoprográmma maŋŋil ja dásiid 5-6 Jo3 studerenráhkkanahtti oahppoprográmmas maŋŋil.

Ohppiin lea alddiineaset vuoigatvuohta válljet jotket go sámegielain nuoraidskuvllas. Jus leat muhtimat geat háliidit heaitit sámegielain, berre sin movttiidahttit joatkit ja baicca čuovvut sámegiella 3 molssaeavttu dan sajis go heaitit. Go dát molssaeaktu lea oassi fágas sámegiella nubbingiellan, de lea ohppiin vejolašvuohta čađahit fága maŋŋil privatistan. 

Oahppoplána sámegiella nubbingiellan, sámegiella 3

Sámegiella nubbingiellan - sámegiella 4

Sámegiella nubbingiellan - sámegiella 4 lea fálaldat sámegielas easkaálgiide joatkkaoahpahusas ja dán eai sáhte válljet eambbo oahppit geain ii leat leamaš sámegiella vuođđoskuvllas. Berre ávžžuhit ohppiid válljet baicca dán molssaeavttu go sámegiela vierisgiellan go dát molssaeaktu lea oassi fágas sámegiella nubbingiellan. Dalle lea ohppiin vejolašvuohta maŋŋil váldit sámegiella 3 dahje čađahit olles fága, dat mearkkaša sámegiella 2, maŋŋil privatistan.   

Oahppoplána sámegiella nubbingiellan, sámegiella 4

Sámegiela čiekŋudeami oahppoplána

Sámegiela čiekŋudeami oahppoplána LK20/ S mielde.