Oahppoplánat maid Sámediggi mearrida

Dás oainnát oahppoplánaid maid Sámediggi mearrida.

Sámi oahppoplánat studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaide

Sámi oahppoplánat studerenráhkkanahtti oahppoprográmmaide
Oahppoprográmma Fága Diibmolohku
Oahppoprográmma studerenspesialiseren. Prográmmasuorgi: Musihkka, dánsun ja drama Oahppoplána – Sámi musihkka ja lávdi – válljenprográmmafága MDD prográmmasuorggis (Oahppoplánakoda: MUS09-02) Jo1 - 140 diimmu
Oahppoprográmma studerenspesialiseren. Prográmmasuorgi: Dáidda, designa ja arkitektuvra Oahppoplána – Sámi visuála kultuvra - válljenprográmmafága KDA prográmmasuorggis (Oahppoplánakoda: KDA07-02) Jo2 - 140 diimmu
Oahppoprográmma studerenspesialiseren. Prográmmasuorgi: Giella, servodatfága ja ekonomiija Oahppoplána – Sámi historjá ja servodat - prográmmasuorggis SHS (Oahppoplánakoda: SHS1-03) Jo2 - 140 diimmu, Jo3 - 140 diimmu

Oahppoplána sámi musihkka ja lávdi (PDF, 229 kB)

Oahppoplána sámi visuála kultuvra (PDF, 237 kB)

Oahppoplána sámi historjá ja servodat (PDF, 251 kB)

Sámi oahppoplánat fidnofágalaš oahppoprográmmaide

Sámi oahppoplánat fidnofágalaš oahppoprográmmaide
Prográmmasuorgi Fága oahppoplánat
Luonddudoallu oahppoprográmma Boazodoallu-prográmmasuorgi jo2 oktasaš prográmmafágaid oahppoplánat (Læreplankode REI02-03,på nordsamisk)
Duodji, designa ja buvttadeapmi oahppoprográmma Duodji, designa ja buvttadeapmi prográmmafága oahppoplána jo2 (Læreplankode DDU02-03, på nordsamisk )

Oahppoplána – Jo2 boazodoallu (REI02-03) (PDF, 157 kB)

Boazodoallofága oahppoplána Jo3 oahppu oahppofitnodagas (REI03-02 ) (PDF, 147 kB)

Oahppoplána - Jo2 duodji (DDU02-03) (PDF, 154 kB)

Čoarve-, dákte- ja metálladuodjefága oahppoplána Jo3 oahppu fitnodagas (HMD03-02) (PDF, 148 kB)

Muorraduodjefága oahppoplána Jo3 oahppu fitnodagas (TRD03-02) (PDF, 158 kB)

Tekstiiladuodjefága oahppoplána Jo3 oahppu fitnodagas (TED03-02) (PDF, 147 kB)

Čuoldin- ja giehtagođđinduodjefága oahppoplána Jo3 oahppu fitnodagas (VHD03-02) (PDF, 156 kB)

Siste- ja guolgaduodjefága oahppoplána (SPD03-02 ) (PDF, 148 kB)