Ođđa oahppoplánaid sisafievrrideapmi

Lea mearriduvvon ahte ođđa oahppoplánat galget geavahussii 2020 skuvlaálgima rájes:

 • 2020 čavčča 1.–9. ceahkki ja Jo1
 • 2021 čavčča 10. ceahkki ja Jo2 
 • 2022 čavčča Jo3

Vuosttaš eksámenat ođđa oahppoplánaid mielde

Eksámenat ođđa oahppoplánaid (LK20) mielde sisafievrriduvvojit ná:

 • 2021 giđa fágain mat galget loahpahuvvot Jo1:s
 • 2022 giđa fágain mat galget loahpahuvvot vuođđoskuvllas ja Jo2:s
 • 2023 giđa fágain mat galget loahpahuvvot Jo3:s

Váldonjuolggadus lea ahte vuosttaš fága- ja sváinnadutkosat ođđa oahppoplánaid mielde leat 2024 giđa.

Maŋemus eksámen olggosmanni oahppoplánaid mielde

Maŋemus eksámenat ohppiide oahppoplánaid (LK06) mielde mat eai leat šat doaimmas leat:

 • 2020 giđa fágain mat galget loahpahuvvot Jo1:s
 • 2021 giđa fágain mat galget loahpahuvvot Jo2:s
 • 2022 giđa fágain mat galget loahpahuvvot Jo3:s

Oahppit geain lea riekti ođđa,maŋiduvvon dahje erenoamáš eksámenii ožžot maŋemus vejolašvuođa čuovvovaš čavčča maŋŋel maŋemus eksámena.

Privatisttain galgá leat vejolašvuohta čađahit eksámena olggosmanni oahppoplánaid mielde golbma čuovvovaš eksámenáigodaga. Maŋemus vejolašvuohta sidjiide čađahit eksámena olggosmanni oahppoplánaid mielde lea:

 • 2021 čavčča fágain mat galget loahpahuvvot Jo1:s
 • 2022 čavčča fágain mat galget loahpahuvvot vuođđoskuvllas ja Jo2:s
 • 2023 čavčča fágain mat galget loahpahuvvot Jo3:s3

Váldonjuolggadus lea ahte maŋemus fága- ja olggosmanni oahppoplánaid (LK06) mielde ferte leat čađahuvvon ovdal juovlamánu 31.beaivvi 2025.