Ohppiidiskkadeapmi

Ohppiidiskkadeapmi lea jahkásaš iskkadeapmi addá ohppiide vejolašvuođa muitalit oaiviliiddisetoahppama ja loaktima birra skuvllas.

Iskkadeami bohtosat vurkejuvvojit, ja skuvllat, skuvlaeaiggádat ja stáhtalaš oahppohálddahus analyserejit daid ja ovdánahttet ohppiid skuvla- ja oahppanbirrasa daid vuođul. 

Iskkadeami dieđut sáhttet maiddái adnojuvvot dutkamii ja dutkit sáhttet oažžut álgodieđuid iskkadeamis. Oasit Ohppiidiskkadeami bohtosiin almmuhuvvojit Oahppodirektoráhta Skoleporten-neahttabálvalussii.