Vi deltar - bagadus

Vi deltar lea praktihkalaš bagadus movt sihkkarastit buori geavaheaddjeváikkuheami skuvllas.

Ohppiin ja váhnemiin lea riekti váikkuhit iežaset ja mánáset skuvlaárgabeaivvi. Vi deltar neahttasiiddus gávnnat lágaid ja njuolggadusaid, ja maiddái neavvagiid ja rávvagiid movt buorebut sáhtát váikkuhit skuvlasat. 

Fina neahttabáikkis Vi deltar