Vuođđooahpahusmannu

Sámegiella, sámi kultuvra, árbevirolaš máhttu leat sámi vuođđooahpahusa vuođđoárvvut.

Lea dehálaš ahte sámi mánát ja nuorat besset oahppat iežaset giela, iežaset gillii, oahppat sámi servodateallima, historjjá ja árbevieruid vuođđoskuvllas ja joatkkaskuvllas oppa dan 13 jagi skuvlamannolaga. Dat nanne sin sámi identitehta, addá oadjebas čanastagaid iežaset kultuvrii ja ipmárdusa iežaset gullevašvuođa viidát oktavuođaide sápmelažžan ja eamiálbmogin.

Sámediggi bargá dan badjelii

  • Ahte sámi perspektiiva vuhtiiváldo nátionála, davviriikkalaš ja internationála oahpahus- ja dutkanpolitihkas. 
  • Ahte sámi perspektiiva vuhtiiváldo vuođđooahpahusa gustojeaddji lágain ja stivrendokumeanttain.
  • Ahte sámiin lea máhttu, gelbbolašvuohta ja gálggatmat adnojit vai birge eallimis, suddjen dihte ja ovdanahttimis sámegiela, sámi servodaga ja aktiivvalaččat searvat sámi, nationála ja internationála servodagas.
  • Ahte olbmot geat eai leat sápmelaččat ožžot buori máhtu sámi kultuvrra, servodaga ja historjjá birra.