Komitémøter 26. - 30. september

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøter 26. - 30. september, og plenumsmøte 10. - 14. oktober 2022.

Komitémøtene starter tirsdag 27. september 2022 kl. 09.00 og avsluttes fredag 30. september 2022 innen kl. 15.00. Mandag 26. september 2022 er satt av til gruppemøter.

Tidspunkt
Mandag 26.09.2022 09.00 - fredag 30.09.2022 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

Sak 36/22 Samarbeidsavtaler 2022
Saksordfører: Ronny Wilhelmsen, Ap
Skyggesaksordfører: Anja Johnsen Thonhaugen, NSR

Sak 40/22 Melding til Stortinget 16 (2021-2023) Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Saksordfører: Elisabeth Erke, Sp
Skyggesaksordfører: Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen 

Sak 35/22 Sametingets rekrutteringsprosjekt 2023-2025 – samiske språkstudier og lærerutdanninger
Saksordfører: Piera Heaika Muotka, NSR
Skyggesaksordfører: Ann-Britt Eira Sara, Ap

Sak 39/22 Veivalg for skoltesamisk språkvitalisering – oppfølging av rapport om skoltesamisk språksituasjon i Norge
Saksordfører: Knut Einar Kristiansen, Nordkalottfolket
Skyggesaksordfører: Ann-Elise Finbog, SfP

Sak 41/22 Mijá tekno – Sametingenes felles flaggskipprosjekt i anledning IDIL 2022-2032
Saksordfører: Aili Guttorm, NSR
Skyggesaksordfører: Tom Sottinen, Ap

Nærings- og kulturkomiteen 

Sak 42/22 Šattolaš Sápmi - revidering
Saksordfører: Sandra Márjá West, NSR
Skyggesaksordfører: John Kappfjell, Ap

Sak 34/22 Samhandling og organisering av duodji
Saksordfører: Jørn Are Gaski, partipolitisk uavhengig
Skyggesaksordfører: Gry Hege Warth, Nordkalottfolket

Sakspapirer

Program Sametingets komitémøter 26. - 30. september 2022

Mandag 26. september

09.00 - Gruppemøter
12.00 - 13.30 Lunsj

Tirsdag 27. september

09.00 - 11.00 Komitemøter
10.00 - 10.30 Kaffepause
11.00 - 12.00 Komitémøter
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter
13.00 President Silje Karine Muotka inviterer gruppelederne til møte
15.00 - 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Onsdag 28. september

09.00 - 10.00 Komitémøter
10.00 - 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 - 12.00 Komitémøter
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 - 17.30 Seminar om samisk selvbestemmelse over egne data
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Torsdag 29. september

09.00 - 10.00 Komitémøter
10.00 - 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 - 12.00 Komitémøter
12.00 - 15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00 - 17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Fredag 30. september

09.00 - 10.00 Komitémøter
10.00 - 11.00 Kaffepause og gruppemøter
11.00 - 15.00 Komitémøter