Plan- og finanskomiteen

Plan- og finanskomiteen

Plan- og finanskomiteen Árvu/Sametinget  

Plan- og finanskomiteen arbeider med:

  • Budsjettmessige saker, årsrapporter
  • Sametinget i Norge og andre planer
  • Retningslinjer for støtteordninger
  • Likestillingsspørsmål
  • Samiske rettigheter
  • Rettigheter i henhold til folkeretten 
  • Internasjonale spørsmål

Komiteens medlemmer

Leder: Tor Gunnar Nystad, NSR

Nestleder: Elisabeth Erke, Guovddášbellodat/Senterpartiet

Beaska Niillas, NSR

Kristin Sara, NSR

Lisa Marit Pentha Stavsøien, NSR

Per Johnny Sara, NSR

Eirik Larsen, NSR

Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket

Ulf Tore Johansen, Nordkalottfolket

Vibeke Larsen, Nordkalottfolket

Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Arild P. Inga, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Per Mathis Oskal, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet