Plan- og finanskomiteen

Plan- og finanskomiteen Det har blitt endring i komiteen etter at bildet er tatt. Eirik Larsen har gått ut og Ann Karin Kvernmo har kommet inn som nytt medlem. Ulf Tore Johansen har gått ut og Øyvind Lindbäck har kommet inn. Árvu/Sametinget

   

Plan- og finanskomiteen arbeider med:

  • Budsjettmessige saker, årsrapporter
  • Sametinget i Norge og andre planer
  • Retningslinjer for støtteordninger
  • Likestillingsspørsmål
  • Samiske rettigheter
  • Rettigheter i henhold til folkeretten 
  • Internasjonale spørsmål

Komiteens medlemmer

Leder: Tor Gunnar Nystad, NSR

Nestleder: Elisabeth Erke, Guovddášbellodat/Senterpartiet

Beaska Niillas, NSR

Kristin Sara, NSR

Lisa Marit Pentha Stavsøien, NSR

Per Johnny Sara, NSR

Ann Karin Kvernmo, NSR

Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket

Øyvind Lindbäck, Nordkalottfolket

Vibeke Larsen, Nordkalottfolket

Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Arild P. Inga, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Per Mathis Oskal, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

 

Har du spørsmål?

Petter Tretnes Hansen
Ráddeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 12
Kjell Olav Guttorm
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 29