Plan- og finanskomiteen

Plan- og finanskomiteen

  

Plan- og finanskomiteen arbeider med:

  • Budsjettmessige saker, årsrapporter
  • Sametinget i Norge og andre planer
  • Retningslinjer for støtteordninger
  • Likestillingsspørsmål
  • Samiske rettigheter
  • Rettigheter i henhold til folkeretten 
  • Internasjonale spørsmål
     

Cecilie Hansen, (SP), leder, mob. 90634702
Ronny Wilhelmsen (AP), nestleder, mob. 90020789
Runar Myrnes Balto (NSR)
Ellinor Marita Jåma (ÅaSG)    
Tor Gunnar Nystad (NSR)
Nils Mikkelsen Utsi (NSR)
Anne Henriette Nilut (NSR)
Klemet Erland Hætta (NSR)
Tom Sottinen (AP)
Synnøve Søndergaard (AP)
Lars Filip Paulsen (H)
Toril Bakken Kåven (NORD)
Isak Mathis O. Hætta (GDS)