Komitémøter og plenumsmøte 25.-29. september

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøte 25.-26. september 2023 og plenumsmøte 27.-29. september 2023.

Komitémøtene starter mandag 25. september kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 26. september kl.16.00. Plenumsmøtet starter onsdag 27. september kl. 09.00 og avsluttes fredag 29. september innen kl. 15.00 i Karasjok.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Tidspunkt
Mandag 25.09.2023 09.00 - fredag 29.09.2023 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

I henhold til Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

033/23 Konstituering
034/23 Søknad om fritak fra verv som representant- Sandra Márjá West
035/23 Sametingsrådets beretning om virksomheten
036/23 Kunngjøring av nye saker
037/23 Spørsmål til Sametingsrådet
038/23 Redegjørelse om revidering av Sametingets strategier for samiske språk - Giellalokten
039/23 Klimaendringer i Sápmi
040/23 Samarbeidsavtaler 2023
041/23 Idrettsavtalen 2024
042/23 Sametingets syn på elektrifiseringen av Melkøya
043/23 Sametingets årlige fiskerisak – 2023
044/23 Sametingets ILO-rapport 2023 - For perioden 1. juni 2018 til og med 31. mai 2023
045/23 Sametingets innspill til statsbudsjettet 2025
046/23 Kunstneravtalen 2024
047/23 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2024-2025
048/23 Sametingets forventninger til nasjonal implementering av Naturavtalen
049/23 Valg av nytt medlem til valgkomiteen
050/23 Valg av fagkomiteer

Se møtedokumenter

Se program for komitémøtene

Se program for plenumsmøtet

Fagkomiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

Sak 040/23 Samarbeidsavtaler 2023
Saksordfører: Tor Gunnar Nystad, NSR
Skyggesaksordfører: Øyvind Lindbäck, Nordkalottfolket

042/23 Sametingets syn på elektrifiseringen av Melkøya
Saksordfører: Elisabeth Erke, Guovddášbellodat/Senterpartiet
Skyggesaksordfører: Vibeke Larsen, Nordkalottfolket

Sak 044/23 Sametingets ILO-rapport 2023 - For perioden 1. juni 2018 til og med 31. mai 2023
Saksordfører: Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
Skyggesaksordfører: Eirik Larsen, NSR

Sak 045/23 Sametingets innspill til statsbudsjettet 2025
Saksordfører: Kristin Sara, NSR
Skyggesaksordfører: Beaska Niillas, NSR

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Sak 041/23 Idrettsavtalen 2024
Saksordfører: Kirsten Inger Anti, Guovddášbellodat/Senterpartiet
Skyggesaksordfører: Ann Elise Finnbog, Samefolkets parti

Sak 046/23 Kunstneravtalen 2024
Saksordfører: Mathias Eilert Olsen, NSR
Skyggesaksordfører: Knut Einar Kristiansen, Nordkalottfolket

Sak 048/23 Sametingets forventninger til nasjonal implementering av Naturavtalen
Saksordfører: Piera Heaika Muotka, NSR
Skyggesaksordfører: Tom Sottinen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Nærings- og kulturkomiteen

Sak 039/23 Klimaendringer i Sápmi
Saksordfører: Ulf Tore Johansen, Nordkalottfolket
Skyggesaksordfører: Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, NSR

Sak 043/23 Sametingets årlige fiskerisak – 2023
Saksordfører: Henrik Olsen, NSR
Skyggesaksordfører: Jørn Are Gaski, partipolitisk uavhengig 

Sak 047/23 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2024-2025
Saksordfører: John Mathis Utsi, Flyttsamelista
Skyggesaksordfører: Gry Hege Warth, Nordkalottfolket

Program for komitémøtene

Mandag 25.09.23

09.00-10.00 Komitémøter
10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter
10.30-12.00 Komitémøter
12.00-15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00-17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Tirsdag 26.09.23

09.00-10.00 Komitémøter
10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter
10.30-12.00 Komitémøter
12.00-14.00 Lunsj og gruppemøter
13:00 President Silje Karine Muotka inviterer gruppelederne til møte, møterom Stádda
14.00-16.00 Komitémøter
16.00- Kaffepause og gruppemøter

Komitémøtene avsluttes innen kl. 16.00 på tirsdag.

Program for plenumsmøtet

Onsdag 27.09.23

Før lunsj kl. 09.00-12.00
Sak 033/23 Konstituering
Sak 034/23 Søknad om fritak fra verv som representant- Sandra Márjá West
Sak 049/23 Valg av nytt medlem til valgkomiteen
Sak 035/23 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Kaffepause og gruppemøter kl. 10.15-10.30
Lunsj 12.00-13.00
Gruppemøter 13.00-15.00

Etter lunsj kl. 15.00-
Sak 036/23 Kunngjøring av nye saker
Sak 037/23 Spørsmål til sametingsrådet
Sak 038/23 Redegjørelse om revidering av Sametingets strategier for samiske språk - Giellalokten
Sak 050/23 Valg av fagkomiteer
Kaffepause og gruppemøter kl. 16.30-17.00
Felles middag kl. 20:00

Torsdag 28.09.23

Før lunsj kl. 08.30-12.00
Sak 039/23 Klimaendringer i Sápmi
Sak 040/23 Samarbeidsavtaler 2023
Sak 041/23 Idrettsavtalen 2024
Kaffepause og gruppemøter kl. 10.15-10.30
Lunsj 12.00-13.00
Gruppemøter 13.00-15.00

Etter lunsj kl. 15.00-
Sak 042/23 Sametingets syn på elektrifiseringen av Melkøya
Sak 043/23 Sametingets årlige fiskerisak – 2023
Sak 044/23 Sametingets ILO-rapport 2023 - For perioden 1. juni 2018 til og med 31. mai 2023
Kaffepause og gruppemøter kl. 16.30-17.00

Fredag 29.09.23

Før lunsj kl. 08.30-
Sak 045/23 Sametingets innspill til statsbudsjettet 2025
Sak 046/23 Kunstneravtalen 2024
Sak 047/23 Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 2024-2025o
Kaffepause og gruppemøter kl. 10.15-10.30
Lunsj og gruppemøter 12.00-13.00

Etter lunsj kl. 13.00
Sak 048/23 Sametingets forventninger til nasjonal implementering av Naturavtale

Plenumsmøtet avsluttes innen kl. 15.00 på fredag.