Komitémøter og plenumsmøte 5. - 9. juni

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komité- og plenumsmøte 5.-9. juni 2023 i Karasjok.

Komitémøtene starter mandag 5. juni kl. 09.00 og avsluttes tirsdag 6. juni innen kl. 16.00.
Plenumsmøtet starter onsdag 7. juni kl. 08.30 og avsluttes fredag 9. juni innen kl. 15.00.

Plenumsmøtet sendes direkte på Sametingets nett-TV.

Tidspunkt
Mandag 05.06.2023 09.00 - fredag 09.06.2023 15.00
Sted
Sámediggi - Sametinget

I henhold til Sametingets forretningsorden § 9 fremmer plenumsledelsen følgende forslag til saksliste:

018/23 Konstituering
019/23 Sametingsrådets beretning om virksomheten
020/23 Kunngjøring av nye saker
021/23 Spørsmål til sametingsrådet
022/23 Sametingsrådets redegjørelse om samisk statistikk
023/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022
024/23 Meld. St. 13 (2022–2023) Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning
025/23 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2022
026/23 Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark
027/23 Oppdatering av sametingsmelding om urfolks rettigheter, solidaritet og internasjonalt arbeid
028/23 Sametingets ungdomspolitiske utvalg - mandat og organisering
029/23 Sametingets reviderte budsjett 2023
030/23 DÏJREGUEDTIJE - Sametingsmelding om samiske medier
031/23 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2024
032/23 Valg av nytt medlem til plenumsledelsen

Se program for komitémøtene

Se program for plenumsmøtet

Fagkomiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

Sak 025/23 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2022
Saksordfører: Arild P. Inga (Bb)
Skyggesaksordfører: Tor Gunnar Nystad (NSR)

Sak 027/23 Oppdatering av sametingsmelding om urfolks rettigheter, solidaritet og internasjonalt arbeid
Saksordfører: Toril B. Kåven (NORD)
Skyggesaksordfører: Per Jonny Sara (NSR)

Sak 029/23 Sametingets reviderte budsjett 2023
Saksordfører: Beaska Niillas (NSR)
Skyggesaksordfører: Ann Karin Kvernmo (NSR)

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Sak 024/23 Meld. St. 13 (2022–2023) Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning
Saksordfører: Tom Sottinen (Bb)
Skyggesaksordfører: Kjetil Romsdal (NORD)

Sak 028/23 Sametingets ungdomspolitiske utvalg - mandat og organisering
Saksordfører: Knut Einar Kristiansen (NORD)
Skyggesaksordfører: Håvard Nija Lynghjem (NSR)

Sak 031/23 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2024
Saksordfører: Ann Elise Finbog (SáB)
Skyggesaksordfører: Vendla Katrin Nielsen (NSR)

Nærings- og kulturkomiteen

Sak 026/23 Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark
Saksordfører: Gry Hege Johansen Warth (NORD)
Skyggesaksordfører: Sandra Márjá West (NSR)

Sak 030/23 DÏJREGUEDTIJE - Sametingsmelding om samiske medier
Saksordfører: Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (NSR)
Skyggesaksordfører: Arthur Tørfoss (FrP)

Program komitémøter

Mandag 05.06.23

09.00-10.00 Komitémøter
10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter
10.30-12.00 Komitémøter
12.00-15.00 Lunsj og gruppemøter
13.00-14.00 Sametingspresidenten har møte med gruppelederne
15.00-17.00 Komitémøter
17.00 Kaffepause og gruppemøter

Tirsdag 06.06.23

09.00-10.00 Komitémøter
10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter
10.30-12.00 Komitémøter
12.00-14.00 Lunsj og gruppemøter
14.00-16.00 Komitémøter
16.00-16.30 Kaffepause og gruppemøter
16.30 Informasjonsmøte om Sametingets valgmanntall i auditoriet

Komitémøtene avsluttes innen kl. 16.00 på tirsdag.

Program plenumsmøte

Onsdag 07.06.23

Før lunsj kl. 08.30-12.00
Sak 018/23 Konstituering
Sak 032/23 Valg av nytt medlem til plenumsledelsen
Sak 019/23 Sametingsrådets beretning om virksomheten
Sak 020/23 Kunngjøring av nye saker
10.15-10.30 Kaffepause og gruppemøter
12.00-13.00 Lunsj
13.00-15.00 Gruppemøter

Etter lunsj kl. 15.00 -
Sak 020/23 Kunngjøring av nye saker
Sak 021/23 Spørsmål til sametingsrådet
Sak 022/23 Sametingsrådets redegjørelse om samisk statistikk
16.30-17.00 Kaffepause og gruppemøter

Torsdag 08.06.23

Før lunsj kl. 08.30-12.00
Sak 023/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022
Sak 024/23 Meld. St. 13 (2022–2023) Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning
Sak 031/23 Møteplan for Sametingets komité- og plenumsmøter 2024
10.15-10.30 Kaffepause og gruppemøter
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.00 Gruppemøter

Etter lunsj kl. 14.00 (OBS!) -
Sak 025/23 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2022
Sak 026/23 Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark
Sak 027/23 Oppdatering av sametingsmelding om urfolks rettigheter, solidaritet og internasjonalt arbeid
16.30-17.00 Kaffepause og gruppemøter

Fredag 09.06.23

Før lunsj kl. 08.30-
Sak 028/23 Sametingets ungdomspolitiske utvalg - mandat og organisering
Sak 029/23 Sametingets reviderte budsjett 2023
10.15-10.30 Kaffepause og gruppemøter
12.00-13.00 Lunsj og gruppemøter

Etter lunsj kl. 13.00
Sak 030/23 DÏJREGUEDTIJE - Sametingsmelding om samiske medie

Plenumsmøtet avsluttes innen kl. 15.00 på fredag.