Komitémøter

I henhold til vedtatt møteplan avholder Sametinget komitémøte 27.-31. mai 2024 og plenumsmøte 10. - 14. juni 2024. Komitémøtene starter tirsdag 28. mai kl. 14.00 og avsluttes fredag 31. mai kl.12.00. Mandag 27. mai er satt av til gruppemøter.

Tidspunkt
Mandag 27.05.2024 09.00 - fredag 31.05.2024 09.00
Sted
Sámediggi - Sametinget, Kárášjohka/Karasjok

Fagkomiteene skal fremme innstilling i følgende saker:

Plan- og finanskomiteen

Sak 020/24 Norges institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2023
Saksordfører: Ronny Wilhelmsen (Bb/Ap)
Skyggesaksordfører: Kristin Sara (NSR)

Sak 022/24 Sametingets reviderte budsjett 2024
Saksordfører: Piera Heaika Muotka (NSR)
Skyggesaksordfører: Gunn Anita Jacobsen (NSR)

Sak 027/24 Sameflagget - endringer av flaggforskriften
Saksordfører: Eirik Larsen (NSR)
Skyggesaksordfører: Tor Gunnar Nystad (NSR)

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Sak 021/24 Sammen fremover - Sametingets strategi for samiske språksentre
Saksordfører: Vidar Andersen (NSR)
Skyggesaksordfører: Ann-Britt Eira Sara (Bb/Ap)

Sak 025/24 Sametingets handlingsplan for realisering av samiske funksjonshindredes rettigheter 2024-2026
Saksordfører: Knut Wingstad (NKF)
Skyggesaksordfører: Lisa Marit Pentha-Stavsøien (NSR)

Sak 028/24 Meld. St. 12 (2023 –2024) Melding til Stortinget samisk språk, kultur og samfunnsliv - folkehelse og levekår i den samiske befolkningen
Saksordfører: Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR)
Skyggesaksordfører: Jan Arvid Arnesen (NKF)

Nærings- og kulturkomiteen

Sak 023/24 Samisk urfolkskunnskap i areal- og miljøforvaltningen
Saksordfører: John Mathis Utsi (JSL)
Skyggesaksordfører: Jørn Are Gaski (Partipolitisk uavhengig)

Sak 026/24 Oppfølging av Sametingets vedtak om synet på elektrifiseringen av Melkøya
Saksordfører: Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell (NSR)
Skyggesaksordfører: Ulf Tore Johansen (NKF)

Sak 029/24 Møteplan for 2025
Saksordfører: John Kappfjell (Bb/Ap)
Skyggesaksordfører: Helén Storelv-Rabone (NSR)

Program komitémøteuka

Mandag 27.05.24

09.00- Gruppemøter / Innreisedag
12.00-13.00 Lunsj
13.00- Gruppemøter

Tirsdag 28.05.24

09.00-11.00 Seminar i auditoriet: Selvmordsforebygging i Sápmi
12.00-14.00 Lunsj og gruppemøter
13.00-14.00 President Silje Karine Muotka inviterer gruppeledere til møte –Møterom A032 Stádda
14.00-17.00 Komitémøter

Onsdag 29.05.24

09.00-12.00 Seminar i auditoriet: Teknologi og kunstig intelligens
10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter
12.00-15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00-17.00 Komitémøter

Torsdag 30.05.24

09.00-10.00 Komitémøter
10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter
10.30-12.00 Komitémøter
12.00-15.00 Lunsj og gruppemøter
15.00-17.00 Komitémøter

Fredag 31.05.24

09.00-10.00 Komitémøter
10.00-10.30 Kaffepause og gruppemøter
10.30-12.00 Komitémøter
12.00- Lunsj

Komitémøtene avsluttes innen kl. 12.00 på fredag.