Fungerende sametingspresident i sommerferien

Fungerende sametingspresident i sommerferien

Sametingspresident Silje Karine Muotka har sommerferie fra og med 11. juli til og med 7. august. Disse vil fungere som sametingspresident mens Muotka har ferie:

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen er fungerende sametingspresident i perioden 11.07 - 17.07.

Sametingsråd Hans Ole Eira er fungerende sametingspresident i perioden 18.07 - 24.07.

Sametingsråd Runar Myrnes Balto er fungerende sametingspresident i perioden 25.07 - 31.07.

Sametingsråd Maja Kristine Jåma er fungerende sametingspresident i perioden 01.08 - 07.08.

Kontaktinformasjon: Sametingsrådet