Rapport om grensehindre i Sápmi

Rapport om grensehindre i Sápmi

Samisk parlamentarisk råds utvalg for identifisering av grensehindre i samiske områder (samisk grensehinderutvalg) har levert sin rapport om grensehindre i Sápmi.Det samiske grensehinderutvalget: Anders Kråik, medlem (svensk side), Runar Myrnes Balto, utvalgsleder (norsk side),Ulla Magga, medlem (finsk side) Åse M.P. Pulk, Sámediggi   

I rapporten gjør utvalget noen generelle refleksjoner rundt nedbyggingen av grensehindre i Sápmi, og de har noen tanker om overgripende regelverk som kan løse de kulturelle grenseoverskridende spørsmålene. Utvalget har identifisert konkrete grensehindre som de mener det kan være mulig å finne løsninger på gjennom politisk arbeid, og med hvert identifiserte hinder følger en anbefaling.

Les rapporten Grensehindre i Sápmi (PDF, 954 kB)

Samisk grensehinderutvalg har medlemmer fra alle tre sameting. Runar Myrnes Balto er utvalgsleder (norsk side) og medlemmer er Anders Kråik (svensk side) og Ulla Magga (finsk side).

– Det er et håp at arbeidet med å bygge ned grensehindre i Sápmi finner sin naturlige og institusjonaliserte plass i SPR og i Sametingene. En måte å gjøre det på er å gjennomføre rutinemessige møter med det nordiske Grensehinderrådet, og at de grensehindrene som er og identifisert og blir identifisert i fremtiden registreres i den nordiske grensehinderdatabasen, skriver utvalget i rapporten.

Nå overleveres arbeidet Samisk Parlamentarisk Råd og de enkelte Sametingene, og med det også forventningene fra det samiske samfunnet om at grensehindrene må rives ned for å få gjort livet i Sápmi enklere.