Samisk grensehinderutvalg

Samisk parlamentarisk råd (SPR) har gjennomført et arbeid med å identifisere konkrete grensehindringer i samiske områder, med mål om å fjerne og bekjempe grensehindringer som er til hinder for samarbeid i samiske områder. 

Det samiske grensehinderutvalget: Anders Kråik, medlem (svensk side), Runar Myrnes Balto, utvalgsleder (norsk side), Ulla Magga, medlem (finsk side) Åse M.P. Pulk, Sámediggi

  

Det er gjort tiltak for å få innspill fra samiske organisasjoner, institusjoner og privatpersoner. Utvalget fikk inn mange innspill. Arbeidsutvalget ferdigstilte sin rapport med anbefalinger juni 2021.

Les rapporten Grensehindre i Sápmi - Rapport fra Samisk parlamentarisk råds utvalg for identifisering av grensehindre i samiske områder (samisk grensehinderutvalg) (PDF, 954 kB)

Loga raportta sámegillii: Rádjahehttehusat Sámis - Sámi parlamentáralaš ráđi lávdegoddi mii galgá čalmmustahttit rádjahehttehusaid sámi guovlluin raporta (sámi rádjahehttehuslávdegoddi) (PDF, 898 kB)

Utvalget har levert en anbefaling før rapporten ble ferdig. Anbefalingen beskrives som «Deponering av merverdiavgift for duodji ved innførsel til Norge». Dette er et kjent grensehinder i det samiske samfunnet, da tungvinte regler for deponering av mva. anses som en bidragsyter til at mange samiske duojáre ikke reiser med duodjivarer over grensen lengre. Det identifiserte grensehindret anses som et «norsk» problem, som trenger en løsning på norsk side, derfor anbefaler utvalget at Sametinget i Norge tar opp spørsmålet direkte med det norske Finansdepartementet og Skatteetaten.

Arbeidsutvalget har medlemmer fra alle tre sameting.

Utvalgets medlemmer er:

Runar Myrnes Balto, utvalgsleder (norsk side)
Anders Kråik, medlem (svensk side)
Ulla Magga, medlem (finsk side)

Utvalget avholdt syv møter digitalt i 2020. I tillegg er det avholdt to møter med representanter for Nordisk ministerråds grensehinderutvalg. Koordinator for Nordkalottens Grensetjeneste deltok også på møtene.