Samisk ungdom skal lokke andre ungdommer til «gratis» lærerutdanninger

Lærermangelen i samfunnet gjør at det er særdeles gunstige stipendordninger for samiskspråklige ungdom, for å motivere dem til å bli lærere. Tre samiske ungdommer som selv tar lærerutdanning, har fått i oppdrag fra Sametinget å verve andre ungdom til lærerutdanningene.

Dan-Jonas Sparrok, Anne Ragnhild Porsanger og Amalie Urheim er prosjektmedarbeidere i Sametingets rekrutteringsprosjekt. Privat

Dan-Jonas Sparrok, Amalie Urheim og Anne Ragnhild Porsanger skal konsentrere seg om hvert sitt samiske område. De skal informere om stipendordningene som tilbys både fra Sametinget og Statens lånekasse. Sametinget tilbyr for eksempel i år 50.000 kroner i stipend til studenter som tar samisk lærerutdanning, og ved fullført utdanning sletter Statens lånekasse 50.000 kroner av studielånet.

Les mer om stipend for høyere utdanning

Dan-Jonas Sparrok har i oppdrag å rekruttere blant siste års elever videregående på videregående skole og unge voksne som kan tenkes å begynne på disse utdanningene. Han ser selv det enorme behovet for samiskspråklige barnehagelærere og lærere i det sørsamiske området.

– Det sørsamiske området strekker seg vidt, og det er få som snakker sørsamisk, men min oppgave er å finne akkurat dem for å informere om disse gode ordningene som finnes akkurat nå, sier Sparrok.

Det er kompetansekrise og det mangler både lærere og barnehagelærere, og Amalie Urheim som jobber med rekruttering i det lulesamiske området, er selv student og er fornøyd med stipendordningene som er spesielt gunstige i sørsamisk og lulesamisk område. Hun er allerede blitt headhuntet, og har en jobb som venter på henne.

– Jeg fikk jobbtilbud ganske tidlig, og det er spesielt å vite at man har en arbeidsplass som venter. Det er ikke mange av mine jevnaldrende som er like heldige, sier Urheim.

«Gratis» utdanning

Anne Ragnhild Porsanger skal rekruttere i det nordsamiske området. Porsanger er siste års student og skal for det meste bruke sosiale medier for å nå flest mulig.

– Jeg går selv på lektorutdanning med samisk i fagkretsen, og vet hvor bra og nødvendig den utdanningen er. Dette er utrolig viktig for Sápmi trenger flere lærere og barnehagelærere, sier Porsanger.

Sametinget har i plenum vedtatt dette rekrutteringsprosjektet for det stor mangel på fagfolk i utdanningssektoren, sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) sier at selv om Sametingets satsing på utdanningsstipend har hatt resultater, så ønsker Sametinget at enda flere skal bli oppmerksomme på disse ordningene.

– Summen av tiltak utgjør en tilnærmet gratis utdanning, og det er viktig at vi informerer om den, slik at flest mulig unge kan benytte seg av denne muligheten, sier Mikkelsen.

Mikkelsen sier at han er glad for at disse ungdommene har tatt seg tid til å jobbe for rekrutteringsprosjektet midt i en hektisk studietid.