Nasjonaldag og nasjonale symboler

6. februar er samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917.

6. februar er offisiell flaggdag i Norge. Det er mange begivenheter og symboler knyttet til dagen. Sametingsrådet markerer dagen med sin tilstedeværelse over hele landet. Se nederst på siden for nyttige lenker til mer informasjon om nasjonaldagen.

Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Nyttige ressurser for barnehager, skoler og andre

Samisk lommeparlør

I forbindelse med Sametingets språkkampanje ”Snakk samisk te mæ” er det gitt ut en lommeparlør med hverdagslige ord og fraser både på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. 

Last ned Sátnegirjjáš - báhkogirjásj - baakoegærjetje - samisk lommeparlør (PDF, 743 kB)

Apper

Sametinget har utviklet appen 10/20 bágo, som er rettet mot alle landets barnehager og grunnskoler. Målsettingen er at alle barn i landets grunnskoler og barnehager skal lære seg noen ord på samisk. Appen er på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk, og består av både bilde og lydfiler. Appen «10/20 bágo» kan lastes ned gratis på App Store og Google Play.

Sametinget har også utviklet en ordbok-app, som heter Saemesth! Denne ordboka er ment som en hyggelig invitasjon til å snakke samisk ved første møte, i hverdagen og på fest. Appen «Saemesth!» kan lastes ned gratis på App Store og Google Play.

Slik sier du "gratulerer med samenes nasjonaldag" på samisk:

Sørsamisk: Læhkoe saemiej åålmegebiejjine!

Lulesamisk: Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn!

Nordsamisk: Lihkku sámi álbmotbeivviin!

Pitesamisk: Vuärrbe sáme älbmukbejvijn!

Skoltesamisk: Šiõǥǥ saa´mi meersažpeei´v!

Umesamisk: Lihkuos sämij ålmagenbiejvieb!

Det samiske flagget  

Et viktig symbol i feiringen av 6. februar er flagget. Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

 Hovedmotivet er hentet fra runebommen og fra diktet «Paiven parneh» («Beaivvi bártnit») av sørsamen Anders Fjellner. I dette diktet framstiller Fjellner samene som solas sønner. Sirkelen i flagget symboliserer sola og månen. Bakgrunnen (rød, blå, grønn og gul) er bare definert som de samiske farger (som er de vanligste fargene i de samiske folkedraktene). Det er ulike meninger hva de symboliserer og derfor ikke klargjort desto mer.

Det samiske flagget ble i 2003 i Norge offisielt anerkjent gjennom endringer i Sameloven og Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Stortinget bemyndiget samtidig Sametinget til å vedta forskrifter for bruk av flagget. Sametinget vedtok dette i 27. mai 2004. Flagget har offisiell status, men det er ikke et nasjonalflagg som folkerettslig og statsrettslig representerer kongeriket Norge.

Les Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger

Les forskrift om bruk av det samiske flagget

Informasjon om sameflaggets farger og dimensjoner

Se NRK-video: Hva betyr det samiske flagget?

Den samiske nasjonalsangen og samisk nasjonaljoik

1986 vedtok den Nordiska samekonferensen i Åre i Sverige at Sámi soga lávlla offisielt skulle utnevnes til samenes nasjonalsang. Teksten er skrevet 1906 av sjøsamen Isak Saba (1875-1921) som arbeidet som lærer og kirkesanger, og var født i Nesseby. Isak Saba var den første same som ble valgt inn i Stortinget. Melodien er komponert av Arne Sørlie.

Samenes 22. konferanse i Váhtjer/Gällivare i Sverige bestemte i 2022 at joiken Sámi eatnan duoddariid, skal være den samiske nasjonaljoiken, ved siden av nasjonalsangen Sámi soga lávlla. Joiketeksten ble skrevet av forfatteren, artisten og kunstneren Nils-Aslak "Áillohaš" Valkeapää som komponerte joiken på 1970-tallet. 

Samisk parlamentarisk råd og Samerådets felles komité for samiske nasjonalsymboler har samlet teksten til den samiske nasjonalsangen Sámi soga lávlla og den samiske nasjonaljoiken på flere samiske språk i ett dokument. 

Last ned tekstene til Sámi Soga Lávlla og Sámieatnan Duoddariid på mange språk (PDF, 990 kB)

Lytt til Sámi soga lávlla på Youtube

Lytt til Sámi eatnan duoddariid på Youtube

Bruken av begrepet “nasjonaldag”

Da 6. februar ble vedtatt som samisk nasjonaldag av samekonferansen i 1992, var vedtaket på samisk og inneholdt begrepet «sámi álbmotbeaivi». Korrekt oversatt til norsk blir det samisk/samenes nasjonaldag. I noen norske oversettelser har «samefolkets dag» forekommet, fordi sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag. I den svenske oversettelsen fra samekonferansen ble begrepet «samernas nationaldag» brukt.

Begrepene «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har etablert seg som følge av upresise oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet «nasjonaldag» av enkelte har vært oppfattet som kontroversielt. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet «nasjonaldag».

Les mer om hva Store norske leksikon skriver om hva en nasjonaldag er

Les mer om hva Store norske leksikon skriver om hva en nasjon er

Les mer om hva Store norske leksikon skriver om hva en stat er

Besøk Samerådets nettside

Fellesorgan for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler

Samisk parlamentarisk råd og Samerådet har etablert et fellesorgan for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler. Fellesorganets mandat er å foreslå retningslinjer for forvaltning av samiske nasjonalsymboler, samt å vurdere hvilke samiske nasjonalsymboler slike retningslinjer skal gjøres gjeldende for.

Les mer om Fellesorgan for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler

Offisielle samiske flaggdager

De offisielle samiske flaggdagene som ble vedtatt på Samekonferansen i Helsingfors i 1992, Samekonferansen i Murmansk i 1996 og Samekonferansen i Tråante 2017 er:

 • 6. februar – Samisk nasjonaldag som feires til minne om det første landsmøtet i Trondheim 1917
 • 2. mars – Sametinget i Finland ble opprettet i 1996 og avløste samedelegasjonen, som ble opprettet i 1973.
 • 25. mars – Maria budskapsdag, en tradisjonell samisk helligdag
 • 24. juni – Midtsommerdagen
 • 9. august – FNs internasjonale urfolksdag
 • 15. august – Det samiske flagget ble vedtatt denne dagen i 1986
 • 18. august – Samerådet ble grunnlagt denne dagen i 1956
 • 26. august – Sametinget i Sverige ble åpnet denne dagen i 1993
 • 9. oktober – Sametinget i Norge ble åpnet denne dagen i 1989
 • 9. november – Delegasjonen for samiske saker ble grunnlagt i Finland i 1973
 • 15. november – Isak Sabas fødselsdag 1875. Han skrev teksten til samenes nasjonalsang.
 • 29. november – Elsa Laula Renbergs fødselsdag 1877

Mer informasjon