Sámi hutkásealáhus

Sámi hutkásealáhus

Sámediggi definere sámi hutkásealáhusa dakkár ealáhussan mas sámi kulturoasit leat doaimma váldooassin. Jus galgá sáhttit ohcat doarjaga hutkás ealáhussii, de fertejit dát eavttut leat ollašuhttojuvvon, ja dalle sáhttet fitnodagat miehtá riikka ohcat.

Sámi hutkásealáhusas leat sihke artisttat, designerat, dáiddárat jna. Hutkás ealáhusas mii deattuhit fitnodaga gávppálaš beali, mo fitnodat galgá dinet ruđaid ja mo fitnodat galgá nanosmuvvat nu ahte dat lea dutnje birgenláhkin. Dat lea váldofokus.

Sámi hutkásealáhusas leat ollu smávva fitnodagat, dávjá ovttaolbmofitnodagat, ja seamma láhkai go sámi mátkeealáhusas ge, de lea ollugiin vel eará bargu lassi. Mii dárbbašit eanet gánnáhahtti fitnodagaid dán ealáhusas, og das leat stuorra vejolašvuođat. Danne lea Sámediggi earret eará fitnodatovddidanprográmma Faamoe bokte deattuhan dan ahte nannet fitnodagaid gálvomearkka ja nannet fitnodaga ekonomiijastivrema.

Hutkás ealáhus - čoavddekeahtes vejolašvuohta. Sámediggeráđi doaibmaplána kultuvrralaš- ja hutkás ealáhusaide (PDF, 4 MB)