Rekruttering til samisk høyere utdanning og forskning

Mangelen på samiskspråklige lærere i barnehage og grunnskole er prekær, spesielt gjelder dette for lule – og sørsamisk språkområde.

Sametinget har derfor for perioden 2018-2021 prioritert å arbeide med rekruttering til barnehage- og grunnskolelærerutdanninger. Sametinget er i dialog med aktuelle aktører for å styrke rekrutteringen til disse utdanningene.

Søk: Sametingets stipend for høyere utdanning