Hva er en verneverdig samisk bygning?

Bygd etter 1917, men likevel sjelden eller typisk for sin tid.

Noen av de samiske bygningene som er yngre enn 1917, er verneverdige. De kan knyttes til næringer, hendelser eller levemåter som er typisk for tida etter 1917.

Det kan finnes eksempler blant næringsbygg som reinslakterier eller fiskebruk. De finnes også blant gjenreisningsbebyggelsen vi kjenner fra tiden etter andre verdenskrig. I Nord-Troms og Finnmark ble nesten alle bygninger brent i 1944. De som likevel ikke ble brent, har også en særskilt verdi. Noen av dem er det eneste eksempelet på førkrigsbebyggelse i sin bygd.  

Veileder: Verneverdige samiske bygninger i kommunale kulturmiljøplaner og kommunal saksbehandling (PDF, 3 MB)

Oversikt over verneverdige bygningstyper (PDF, 878 kB)