Skjøtsel og tilrettelegging på Murggiid/Klubben i Varanger

Det er gjennomført skjøtsels-og tilretteleggingstiltak på Murggiid/Klubben i Vadsø og Nesseby kommuner. Arbeidet var sluttført i 2016.  Sametinget initierte prosjektet, og Varanger Samiske Museum utførte arbeidet.

Murggiid/Klubben i Várjjat/Varanger Elin Rose Myrvoll, Sametinget   

Utgangspunktet for arbeidet var skader i urgravsfeltet på Murggiid/Klubben. Det gjennomførte arbeidet består av befaring, registrering, skilting, fjerning av kjørespor og tilrettelegging av parkeringsplass. Hovedskiltet forteller om tradisjoner knyttet til fjellpartiet som hellig fjell og offerplass.

Hensikten med skjøtselen er å forhindre ulovlig kjøring langs steinurene, samt vardebygging og annen slitasje på kulturmiljøet. Ved å spre kunnskap om fortidig tradisjoner og praksis knyttet til mytologi og gravskikk, skapes stolthet. Tilhørighet og stolthet er et godt grunnlag for bevaring av kulturminner.