Svartskogen i Kåfjord

Det er etablert en kultursti i Svartskogen i Kåfjord kommune.

Kulturstien er utarbeidet av Senter for nordlige folk i samarbeid med Sametinget og andre. Historiene som blir presentert på lydbokser i terrenget videreformidler gamle samiske fortellinger. Skiltene omhandler samisk seterdrift, naturbruk og samiske stedsnavn. Svartskogen er det første stedet i Norge hvor bygdefolket har fått anerkjent en kollektiv eiendomsrett til et landområde. Dommen som falt i høyesterett i 2008 ble omtalt som historisk for samiske rettigheter.

Sametingsråd Henrik Olsen åpnet kulturstien i Svartskogen i 2019 I sin åpningstale sa han at prosjektet fremmer samisk språk og kultur på en god måte. Han sa videre at arbeidet er særlig viktig i forbindelse med at 2019 var FNs internasjonale år for urfolksspråk.

Ungen som ble borte

En av lydboksene forteller om ungen i Čorogieddi som ble borte - og hvordan det mange år senere kom en kone til gammen og sa «hvis du nå vil se ungen din igjen, så skal du komme med meg». Hvordan historien ender kan du høre hvis du besøker Svartskogen.