Tilrettelegging i Trollholmsund

Trollene i Trollholmsund er naturdannede dolomittfigurer.

De er et populært turmål for turister og lokalbefolkning. Det har i mange år vært fokus på forsøpling på stedet. Det har også vært anlagt mange bålplasser i kulturminneområdet, og det har vært noe klatring på kulturminnene.

Sagnet om trollene i Trollholmsund forteller om hvordan landskapet ble til. Stedet er den mest besøkte kulturminnelokaliteten i området. Sametinget og Porsanger kommune ar lagt til rette for at lokalbefolkning og turister fortsatt skal kunne glede seg over det vakre området, men samtidig unngå slitasje på kulturlandskapet.

Landskapet rommer samiske fortellinger som formidles ved skilting. Det er ført opp toaletter, samt utarbeidet parkeringsplass.

Gamle fortellinger

Sametingspresident Aili Keskitalo sa ved åpningen av kulturstien at slike muntlige fortellinger kan være svært gamle, mye eldre enn det skriftlige kilder kan fortelle. Disse historiene er en viktig del av samisk kultur. Besteforeldre har i generasjoner gitt kulturarven videre. Nye skilt og informasjon vil kunne bidra til å holde fortellingene levende.

I sin tale sa hun videre at det er viktig å huske at Trollholmsund også er et mytisk landskap, og at fortellertradisjonen innehar moralske aspekter.

Siste del av åpningsarrangementet var Mearrasiida. Mange hadde møtt opp for å høre foredrag og hyggelig samvær. Hartvig Birkely fortalte hva kulturminner, stedsnavn og skriftlige kilder kan si om bruk og bosetting langs fjorden. Kjersti Schanche fortalte om bergkunst i Porsanger.