Tilrettelegging på Sarinatangen i Røyrvik

På Sarinatangen i Røyrvik er det satt opp skilt med kulturhistorisk informasjon.

Stedet er en gammel samisk boplass. Like ved finnes fangstgroper. Sametinget har bidratt med finansiering til å videreføre dette formidlingsprosjektet ved å oppgradere området. Dette innebærer gjenoppbygging av den gamle samiske boplassen med boliggamme, stabbur og stillas for tørking av kjøtt. Tiltakene er gjennomført av Røyrvik kommune.

Sarinatangen har fått navnet sitt etter en ung samekvinne, som sto på stranden og var vitne til at mannen hennes datt igjennom vår isen på Limingen og druknet. En av de lokale historikerne i Røyrvik (Nina Rørvik) forteller historien slik:

"Det bodde da et ungt samepar i gammen sin på Sarinatangen ved Limingen. Denne tangen ligger helt nord i sjøen og danner skillet mellom Røyrvika og sjøen Limingen. Tangen har fått navnet sitt etter Zarina Zarisdatter. Det unge paret var reineiere, og historien begynner en vårdag mens Limingen ennå var islagt. Mannen hadde vært i fjellet og sett etter reinflokken, og var på tur hjem. Han ville gå over isen for å unngå en lang omvei. Vårsola og strøm i sundet hadde gjort isen råtten og usikker. Han gjekk gjennom isen og ble liggende og kjempe mellom ismassene. Han ropte til Zarina at hun skulle sende hunden utover isen med lassoen. Hun ble så redd at hun ble stående stivnet, ute av stand til å gjøre noe som helst. Mannen gikk under og druknet. Det siste hun så var hånden hans over vannet.Tilbake sto Zarina på stranden alene. Zarina forlot aldri plassen, men ble boende der til sin død. Hun hadde også gamme i området der Børgefjellsenteret i dag har sine anlegg. Det hadde hun som vinterbosted."

Zarina ligger begravd på Røyrvik Kirkegård. Den eneste skriftlige opplysningen som er funnet om henne står i kirkebokens dødsprotokoll for 1838. Der står følgende: "Zarina Zarisdatter død mellom 60 og 70 år gammel. Bopel Zarinenborg under Rørvigen."