Eaiggádušat go ráfáidahttojuvvon dahje gáhttenárvosaš sámi vistti?

Vistti eaiggádin leat don deaŧalaš oasálaš barggus mii guoská árvvolaš sámi kulturárbbi ávviris atnimii.

Randi Sjølie, Sametinget

Mii ávžžuhat du geavahit dan ráfáidahttojuvvon dahje gáhttenárvosaš vistti mii dus lea. Leš dal árbevirolaš geavaheapmi vai ođđa geavaheapmi. Geavaheapmi lea buoremus bajásdoallan. Visttit mat leat geavahusas dábálaččat adnojuvvojit ávviris. Go mála laigá, de málejuvvo seaidni, ja muohta váldojuvvo eret robi alde ovdal go mihkkege billašuvvá. 

Dat visttit main ovttage mielas ii leat geavahusárvu, čužžot dávjá dassážii go misket. Dat sáhttet leat omd. meahcceláđut, eanakeallárat ja geassenávehat. Mii ávžžuhat du vaikko vel visti ii geavahuvvo, atnit dan ávviris. Šállošahtti lea go dat ii álo leat vejolaš. Dalle sáhttá visti dattetge orru ráfis ja eanaluvvat. Jos nu geavvá, de lea mis ain mearka - muitu - vistti birra ja sámi ássama ja eallinvuogi birra. Eanaš arkeologalaš kulturmuittut nugo goahtesajit, árranat ja bivdorusttegat, leat mannan čađa dákkár proseassaid. Dat leat bállen leat ráfis vaikko eai šat geavahuvvon, ja leat šaddan arkeologalaš kulturmuitun.  

Jus eaiggádušat ráfáidahttojuvvon dahje gáhttenárvosaš sámi vistti, de sáhtát ohcat doarjaga

Diehtojuohkin automáhtalaččat ráfáidahttojuvvon sámi visttiid birra

Loga eanet Riikkaantikvára diehtojuohkinárkkas: Å eie et fredet hus

Gávnnat eanet dieđuid dáppe:

Bygg og bevar

Fortidsminneforeningen: Bygningsvern