Sierralohpeohcan kulturmuitolágas

Jos don eaiggádat ráfáidahttojuvvon vistti ja háliidat čađahit doaibmaibjuid visttis mii ii leat šat dábálaš bajásdoallan, de sáhtát ohcan sierralobi kulturmuitolágas. 

Dábálaš bajásdoallan lea dáláš visteosiid ávviris atnin ja divvun. Dat sáhttet ovdameakka dihtii leat uvssat, glásat, listtut, feaskárat, bajildusat ja bajildikšun, árranat, suovvabohcit, ja detáljat nugo galbbat ja dekorat jna. Robi divvun dálvvi maŋŋá ja muhtun cuovkanan rohpegeađggi molsun sullasaččain, lea bajásdoallan. Dasa ii gáibiduvvo sierra lohpi. Jos áiggut ovdamearkka dihtii molsut rohpebealkkaid ja rohpebáhpáriid de fertet ohcat sierralobi. Jos eahpidat, de váldde oktavuođa Sámedikkiin. 

Ráfáidahttojuvvon visttiid dábálaš bajásdoallan galgá dahkkojuvvot álgo dahje gustovaš teknihka mielde, ja ferte geavahit álgoávdnasiid ja bidjat daid nugo ledje biddjojuvvon. Bajásdoallan ii galgga fuonidit vistti kulturmuitoárvvu. 

Sámediggi lea sierralohpeváldi. Jos galggaš sáhttit addit sierralobi ráfáiduhttimis, de fertejit guokte eavttu álohii lea ollašuhttojuvvon: doaibmabidju masa ohccojuvvo lohpi ii galgga bilidit kulturmuittu, ja dat ferte leat erenoamáš dáhpáhus.

Loga eanet dán birra kulturmuitolágas § 15

Leatgo dus gažaldagat?

Lars Børge Myklevold
Seniorráđđeaddi Kulturmuittut
E-poasta
Telefovdna +47 78 48 42 73
Mobiltelefovdna +47 91 80 29 60
Elin Rose Myrvoll
Fágajođiheaddji Vistegáhtten, seailluhan ja kultureanadat
E-poasta
Telefovdna +47 78 47 40 20
Kjartan Gran
Seniorráđđeaddi Vistegáhtten, seailluhan ja kultureanadat
E-poasta
Telefovdna +47 78 48 42 84
Mobiltelefovdna +47 90 69 19 62