Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er en nettportal som inneholder en samlet oversikt over fredete kulturminner i Norge.

Nettportalen ble opprettet av Riksantikvaren desember 2009 og gjør deler av kulturminnedatabasen Askeladden tilgjengelig for et allment publikum. 

Besøk nettportalen Kulturminnesøk