Krigsminner i Nord-Salten

Árran lulesamiske senter har i perioden 2013 til 2016 gjennomført et stort prosjekt med registering av krigsminner. Store deler av prosjektet er finansiert av Sametinget, Riksantikvaren og Nordland Fylkeskommune.

Grenselos i grenseland

Prosjektet har blant annet munnet ut i bokutgivelsen Grenselos i grenseland, om de samiske grenseloseneDet er også utviklet en kulturminneløype som kan benyttes av reiselivsaktører. Prosjektet satte fokus på kulturminner langs en av fluktrutene til Sverige som ble benyttet under 2. verdenskrig.  Ruten var en del av grenseleden. Grenseleden går fra Sørfjorden til Ritsem. Leden er merket med steinvarder og skilt. Langs ruten er det satt opp to hytter med overnattingsmuligheter.

Kulturminner langs løypa

Langs ruten kan man se tyske vaktbuer, maskingeværstillinger, trappetrinn i terrenget og steinmurer. Det er satt opp tre informasjonstavler. Tavlene står I Sørfjord, ved Kjerringvatn og ved hvilebuen ved Røysvatnet.

Digitale historier

Det er produsert en folder med informasjon om krigsminneløypen. Prosjektet produserte i 2015 en vandreutstilling som har vært på turné. Det er også gjennomført digital historiefortelling og formidling. 

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet (PDF, 17 MB)