Samiske fjøsgammer i Nordre-Nordland og Sør-Troms - Identifisering, tilstandsvurdering og tiltaksplanlegging

Verneverdige fjøsgammer er en viktig del av den nasjonale samiske kulturarven og trenger særskilte tiltak for å bevares på en tilfredsstillende måte. Várdobáiki Museum har derfor gjennomført et forprosjekt som har hatt til mål å identifisere og dokumentere fjøsgammer i Nordre Nordland og Sør-Troms.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Várdobáiki museum og Norsk Kulturminnefond, finansiert av Sametinget.

Les rapporten Samiske fjøsgammer i Nordre-Nordland og Sør-Troms (PDF, 3 MB)