Felles verdigrunnlag og overordnede prinsipper for barnehagetilbudet og opplæringen i hele Sápmi

Høsten 2020 ble det opprettet en arbeidsgruppe, som hadde som mandat å konkretisere og å utarbeide ett felles verdigrunnlag og overordnede prinsipper til barnehagetilbudet og for opplæring over hele Sápmi.

Felles verdigrunnlag og overordnede prinsipper til barnehagetilbudet og for opplæringa i hele Sápmi sikrer at felles forståelse av menneskeverd og kommunikasjon styrer valgene som berører barnehagetilbudet og opplæringa.

Les: Felles verdigrunnlag og overordnende prinsipper for barnehagetilbudet og for opplæringen i hele Sápmi (PDF, 556 kB)