Saevegen klaerieh jïh dimensjovnh

 

Saevegen klaerieh:

Byögkeles viskes klaerie lea Pantone 116C. 
Digitaale klaerieh: 
R:255 G:206 B:0 
C:1 M:18 Y:100 K:0

Byögkeles plaave klaerie lea Pantone 286C. 
Digitaale klaerieh: 
R:0 G:53 B:173
C:100 M:83 Y:6 K:2

Byögkeles kruana klaerie lea Pantone 356C. 
Digitaale klaerie: 
R:0 G:114 B:41
C:100 M:28 Y:100 K:19

Byögkeles rööpses klaerie lea Pantone 485C.  
Digitaale klaerie:
R:220 G:36 B:31 
C:8 M:98 Y:100 K:1

Saevegen dimensjovnh: