Karrierekonferanse

Elever som får opplæring i samiske språk på videregående skole er fremtidens fagpersonell med samiskspråklig kompetanse, som er svært ettertraktet i mange deler av samfunnet.

Det vil være viktig at man i sterkere grad er synlige, aktive og driver informasjons og rekrutteringsarbeid ovenfor denne gruppen. Informasjon om utdanningsmuligheter, kvoteordninger, stipendordninger og arbeidsmuligheter vil stå sentralt i dette arbeidet. I tillegg vil det være viktig å bevisstgjøre elever i videregående skole om viktigheten av samiskspråklig kompetanse og hvilke ressurser de vil være i fremtiden. Som et ledd i rekruttering av fagkompetanse tildeler Sametinget stipend til elever på videregående skole som får opplæring i samiske språk.

Sametinget vil arrangere karrierekonferanse rettet mot samisk ungdom, der vi kan samle sammen utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og samisk ungdom. Konferansens mål er at ungdommene/elevene som har deltatt på konferansen er bevisst verdien av sin samiske språkkompetanse og kjenner til de ulike karrieremulighetene som finnes i samfunnet. Gjennom konferansen ønsker Sametinget:

  • Å synliggjøre ulike karriereløp og utdanningsmuligheter
  • Å synliggjøre behovene for samiskspråklig kompetanse på ulike samfunnsområder
  • Å bevisstgjøre ungdom hvilken unik ressurs de har i form av samiskspråklig kompetanse

Karrierekonferansen ble avholdt 25. mars 2021.

Se opptak av karrierekonferansen her, i tre deler:

Se talkshowet "Maid dál" som er en inspirasjonsfilm der 19 år gamle Mathis Eira snakker med ulike gjester om deres utdanninger og yrkesvalg:

Har du spørsmål?

Siv Marit Romsdal Eira
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 40 72