Språkløyper – strategi for lesing og skriving i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Sametinget vil utvikle og tilpasse de nasjonale strategiene for språk, lesing og skriving - Språkløyper til de samiske språkene.

Regjeringen utarbeidet og gjennomførte nasjonal strategi for lesing og skriving - språkløyper 2016-2019. Målet med strategien var å styrke barnehagens språkmiljø, sammenhengen mellom barnehagen og skolens språkarbeid, styrke lærernes kompetanse innenfor språk, lesing og skriving, raskere identifisering av språkvansker, redusere antall elever med svake lese- og skriveferdigheter og øke antall elever med svært gode lese- og skriveferdigheter.

Det unike med denne strategien er at det for første gang satses systematisk og helhetlig på språk, lesing og skriving i både barnehage og skole, og at det utvikles praksisnære og kunnskapsbaserte digitale kompetansepakker som barnehager og skoler kan ta direkte i bruk i det lokale utviklingsarbeidet. Strategien omfatter introduksjonssamlinger for barnehager og skoler, gratis nettbaserte kompetansepakker og støtte til lokalt utviklingsarbeid i kommunene.