Kampanje – folkeregistre

Sametinget er i dialog med skatteetaten om ulike alternativer for utarbeidelse av en digital kampanje for å øke registering av språk i folkeregistret.

Folkeregisteret lanserte høsten 2019 muligheten til å registrere bruk av samiske språk i registret. Registreringen er frivillig og man må selv melde inn bruk av samisk. Man kan registrere sør-, lule- og nordsamisk, og man kan registrere flere samiske språk dersom man behersker flere.

Lanseringen fikk mye oppmerksomhet i media og sosiale medier, og det var en god del som registrerte seg de første ukene etter lanseringen.

Registrering av språkene er ment for å utvikle statistikk over bruk av samiske språk. Det finnes per i dag ingen offentlige og ellers fullverdige statistikk over bruk av samiske språk. Registeret og statistikken er ment for å kunne studere språkutviklingen over tid, og kunne utforme språkpolitiske tiltak deretter.

For å bygge opp registeret er det nødvendig å få flere samiskspråklige til å registrere seg. Det vil være et behov for en markedsføringskampanje for å vekke oppmerksomheten. Under en slik kampanje vil det være viktig å understreke og synliggjøre behovet for språkregisteret. God språkstatistikk vil være et nyttig hjelpemiddel for fremtidig utvikling av språklige tjenester.