Samisk språkuke

Synliggjøring av samiske språk er en sentral del av Giellalokten, og vi har sett behovet for å involvere og samarbeide med ulike aktører i arbeidet for at samiske språk skal synes i samfunnet.

Sametinget tok initiativ til en landsomfattende samisk språkuke i 2019. Resultatet var en uke hvor samiske språk syntes og hørtes en rekke steder i landet, på sosiale medier og i riksdekkende medier.

Samisk språkuke skapte et stort engasjement over hele landet, og en rekke aktører bidro til å synliggjøre samiske språk i samfunnet under uka. Det ble avholdt både lokale arrangementer og arrangementer på sosiale medier. Kongehuset, Stortinget, Regjeringen og institusjoner som Samisk Høgskole, Samiske videregående skoler, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, Finnmarkseiendommen, FN sambandet, Redd Barna, NRK Super er noen av aktørene som bidro i markeringa av samisk språkuke.

Sametinget vil at samisk språkuke skal være en årlig hendelse, og er i gang med planleggingen av årets språkuke, som vil holdes uke 43.