Utredning av språksituasjonen for ume-, pite- og skoltesamisk

For å styrke pitesamisk, umesamisk og skoltesamisk skal Sametinget gjøre en del grunnleggende arbeid, slik som dokumentasjon og kartlegging av dagens situasjon for språkene på norsk side av Sápmi.

Kartleggingene av språkene skal brukes til å få en oversikt over behov, samt tilpasse språktiltak og tjenester for språkbrukerne.

En kartlegging vil gi bedre grunnlag for å sette i gang språktiltak i de aktuelle miljøene, og vil gi en oversikt over arbeidet som er gjort og mulige veier videre i arbeidet med å vitalisere ume-, pite- og skoltesamiske språk. 

Skoltesamisk språksituasjon

Forsker Torkel Rasmussen har på oppdrag for Sametinget utført en utredning om dagens situasjon for skoltesamisk. 23. mars 2021 ble rapporten om situasjon for skoltesamisk på norsk side av Sápmi publisert: 

Les rapporten: Skoltesamisk språksituasjon i Norge - Strategier og tiltak for vitalisering av språket (PDF, 4 MB)

Forsker Torkel Rasmussen presenterte utredningens resultater på et webinar 23. mars.

Se opptak av webinaret: