Gaskoehkrirrie

Guovddášbellodat/Senterpartiets sametingsgruppe består av 3 representanter.

Elisabeth Erke er parlamentarisk leder for Guovddášbellodat/Senterpartiets sametingsgruppe.