Sametingets vedtak 1989-2004

Her er Sametingets møtebøker fra Sametingets opprettelse i 1989 fram til 2004. Sametinget gikk over til fullstendig elektronisk arkiv i 2004, derfor vil alle møtebøker fra 2004 være å finne elektronisk under innsyn.