Samisk parlamentarisk råds ungdomspolitiske råd

Samisk parlamentarisk råd etablerte 9.11.2011, i sak 04/11, felles ungdomsråd.

Rådet skal arbeide med ungdomspolitiske saker og fungere som en felles stemme for samisk ungdom, både internasjonalt og i Sápmi. Målet er å øke samiske ungdommers deltakelse og innflytelse.

Rådet skal være satt sammen av representanter fra Ungdomspolitisk råd i Sametinget i Finland, Ungdomspolitisk utvalg i Sametinget i Norge og Ungdomsrådet i Sametinget i Sverige. Samisk ungdom fra Russland skal inkluderes. To kandidater fra hvert land, og 1-2 observatører fra Sámi Nurash.

Samisk parlamentarisk råds ungdomskonferanse arrangeres hvert andre år der vertskapet veksler mellom Sametingene. SPRs ungdomskonferanse er en felles samisk ungdomskonferanse for å styrke samisk ungdoms fellesskap og politiske engasjement. Første konferanse ble avholdt i 2004. Den femte konferansen ble avholdt i Trondheim 8. februar 2017.

I ungdomsrådet:

Leder Rosa-Máren Juuso, Sametinget i Finland
Nestleder Helmi Ljetoff, Sametinget i Finland
Johannes Rimpi Heinonen, Sametinget i Sverige, vara: Elle Eriksson
Maria Unnes, Sametinget i Sverige, vara: Therese Labba
Aina Madelen Nordsletta Aslaksen, Sametinget i Norge, vara: Dan-Jonas Sparrok
Elle Rávdná Näkkäläjärvi, Sametinget i Norge, vara: Nora Nansmork