Hilsningstale ved åpning av studieåret ved Sámi allaskuvla

Hilsningstale ved åpning av studieåret ved Sámi allaskuvla

Hilsningstale av sametingspresident og leder av Samisk parlamentarisk råd Aili Keskitalo ved åpning av studieåret ved Sámi allaskuvla 25. august 2021: 

Jeg takker for invitasjon til å holde en hilsningstale på åpningen av nytt studieår her ved Sámi allaskuvla.

Som president i Sametinget og leder av Samisk parlamentarisk råd, vil jeg benytte sjansen til å hilse fra Sametingene i Finland, Sverige og Norge.

Fordi jeg tidligere i en periode var så heldig å få jobbe her på Sámi allaskuvla, er dette en institusjon jeg har et nært forhold til. Allaskuvlas samiskspråklige fagmiljø har styrket min tro på at også jeg kan bruke samisk språk, både muntlig og skriftlig, i mitt arbeid. Jeg er svært takknemlig for dette.

Sámi allaskuvla er en relativt ung institusjon med sine 32 år, og den eneste samiske kompetanseinstitusjonen som driver med både utdanning og forskning. Siden 1989 har Sámi allaskuvla utvidet sitt utdanningstilbud og sin forskning betraktelig. Utdanningstilbudene og forskningen ved Sámi allaskuvla er svært betydningsfulle for utviklingen av det samiske samfunnet.

Hvilke utdanninger som skal tilbys og hvilken forskning som skal foregå, avhenger av behovene i det samiske samfunnet. Det samiske samfunnet er ikke statisk – det endres som andre samfunn. Sámi allaskuvla har vist seg å være en institusjon som er endringsvillig og er vårt samfunns kompetanse-ener. Allaskuvla tilbyr i dag blant annet språkstudier, samisk grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning – og nytt av året er samisk sykepleierutdanning. Sykepleierutdanningen er en milepæl vi har nådd etter mange års arbeid, der høgskolen sammen med UiT, Norges arktiske universitet, legger til rette for at vi i fremtiden får samiskspråklige sykepleiere. Studentene er viktig på alle nivå i helsetjenesten og spesielt viktig for våre eldre. Jeg er glad for at Sametinget har kunnet bidra politisk til at denne utdanningen er blitt en realitet.

Å tilby samiske utdanninger og drive samisk forskning på grunnlag av de behovene det samiske samfunnet har, er ikke bare en enkel oppgave. Det skal engasjement, mot og utholdenhet til å stå på kravene om at det samiske samfunnet skal ha kapasitet og økonomi til å gi utdanning og drive forskning med samisk fortegn! Våre bevilgende myndigheter er ikke alltid like villig til å støtte disse kravene. Samiske utdanninger er uhyre viktige for det samiske samfunnets framtid. Her legges grunnlaget for at vi i framtiden har ansatte og forskere med nødvendig samisk språk- og kulturkompetanse. Jeg er sikker på at Sámi allaskuvla fortsetter å vise samme engasjement og mot for at vi i framtiden har enda flere utdanningstilbud og mer forskning som bidrar til en positiv utvikling.

Selv om vi heldigvis har denne ene unike institusjonen Sámi allaskuvla - der samisk språk er hovedspråket, der det samiske er det normale i hverdagen, der studenter fra ulike samiske samfunn møtes og styrker sin samiske identitet - vet vi at mange velger å ta sin utdanning ved andre høgskoler og universitet. Dette er naturlig fordi også samisk ungdom ønsker å utdanne seg innenfor det vide spekteret av studietilbud som finnes. For det samiske samfunnet vil kapasitet og rekruttering være en utfordring i uoverskuelig framtid, fordi mange av oss er frarøvet vårt samiske språk på grunn av statens fornorskningspolitikk. Å reparere skadene tar lang tid – og Sámi allaskuvla er et av de viktigste redskapene vi har i oppbyggingen av vårt samfunn.

Selv om jeg ikke blir å følge dere i den videre utvikling som president i Sametinget, vil jeg fortsatt følge med på utviklingen til Sami allaskuvla, nå som student, og det gleder jeg meg veldig til. For oss som ikke har vår grunnutdanning fra Sámi allaskuvla, mener jeg det kan være svært nyttig å ta videreutdanning nettopp her - fordi Sámi allaskuvlas utdanninger er bygget på samiske verdier og verdensoppfatning, og utvikler og utfordrer kritisk tenkning i et urfolksperspektiv. Og det er nettopp det jeg har tenkt å gjøre.

Jeg takker for samarbeidet disse årene og ønske dere lykke til med nye prosjekt, ny forskning og nye studietilbud i årene fremover.

Til slutt; lykke til med det nye studieåret til nye og «gamle» studenter, og til alle ansatte!