Minneord ved begravelsen til Edel Hætta Eriksen

Mikkel Eskil Mikkelsen Anne Marit Triumf/Sámediggi

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen representerte Sametinget ved begravelsen til Edel Hætta Eriksen fra Kautokeino kirke 25. august 2023.

Kjære alle sammen,

Jeg vil på vegne av Sametinget og det samiske samfunnet først og fremst overbringe mine kondolanser til Edel Hætta Eriksen sine nærmeste. I dag minnes vi en bemerkelsesverdig og unik kvinne, som i hele sin livstid engasjerte seg og brydde seg om det samiske språket, samisk undervisning og samfunn. Hun var også et politisk engasjert menneske og hun har i hennes virke jobbe til det beste for det samiske samfunnet.

Med sitt engasjement har hun vært med på å styrke samisk utdanning, løftet statusen til det samiske språket og var sentral i arbeidet med å forankre det samiske språket som undervisningsspråk. Hun var også tidlig ute med å påpeke viktigheten av å ha etablerte institusjoner, spesielt innen utdanning, i Sápmi. Det har hun også bidratt med.

Edel Hætta Eriksen (1921-2023) Nils Jørgen Nystø

Edel hadde en forkjærlighet for de samiske barna. Hun var selv lærer i over 30 år og i mange år jobbet hun også som rektor. Hennes utgangspunkt var alltid behovene og rettighetene til samiske barn. Hun var også den første direktøren i Samisk utdanningråd og har banet vei i alle disse rollene. Mange har også snakket om hennes fine vesen og hvordan hun med mildhet påpekte urett.

Jeg vil fra dypet av mitt hjerte uttrykke takknemlighet for hennes livslange innsats, og at alt hun gjorde, gjorde hun av kjærlighet til hennes samfunn. Nå har hun gått ut av vår tid, og vi sitter igjen med minnene av henne som var så samfunnsengasjert, av henne som forbilde og veiviser for så mange – av henne som med sin klokskap var med på å forandre vårt samfunn til det bedre. Edel sin livsgjerning er en inspirasjon for oss alle til å fortsette på arbeidet hennes med å jobbe til det beste for samiske barn, de samiske språkene og samisk opplæring.

Flittige hender får nå hvile og et strålende lys har sluknet. Vi minnes Lemeha Edel – Edel Hætta Eriksen og lyser fred over hennes minne.

I stedet for blomster, donerer Sametinget en pengesum til Kautokeino syke- og gamlehjem, etter ønske fra hennes pårørende.