Sametingspresidentens tale under åpningen av Sametinget i Sverige

Sametingspresidentens tale under åpningen av Sametinget i Sverige

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) deltok på den høytidelige åpningen av den åttende mandatperioden for Sametinget i Sverige, onsdag 1. september 2021. Her kan du lese hele hilsningstalen til sametingspresidenten:

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo Marie Enoksson/Sametinget i Sverige Deres kongelige høyhet, Sametingenes ledere, sametingsrepresentanter, kjære alle sammen.

Åpningen av en ny valgperiode er en stor begivenhet både for oss folkevalgte, men også for det samiske folket, som har valgt oss til å være deres stemmer og til å ta beslutninger på vegne av dem. Det er en dag for ydmykhet over den tilliten vi har fått – og samtidig også en dag for pågangsmot for arbeidet som venter. Dere som har stilt til valg for første gang tror kanskje at i dag er den største dagen dere kan oppleve i deres politiske liv. Vi som har vært med en stund vet at det ikke er slik.

Å stille til valg for første gang med mange nye løfter er lett. Den store utfordringen er når du må tilbake igjen til dine velgere å be om ny tillit og forklare dem hvorfor du ikke har greid å oppnå alt du ville, alt du lovte. For hver gang jeg har måttet gjøre dette så har ærefrykten over det er å være folkevalgt blitt større.

Siden jeg snart skal avslutte mitt embete så vil jeg gjerne takke for at jeg bestandig har blitt godt mottatt på svensk side, og for samarbeid og vennskap gjennom 16 år. Jeg har mange gode minner fra både det samiske samarbeidet og fra vårt felles samarbeid med andre urfolk.

Det samiske felleskapet på tvers av landegrensene er en dyrebar arv som vi må ta vare på og utvikle. Det siste året har vist oss at riksgrensene ikke bare er streker på et kart, men kan være murer som stopper gode samarbeidstiltak og skiller oss fra våre kjente og kjære. Jeg håper at dere som sametingsrepresentanter vil arbeide for å rive ned grensehindre og stille statene til ansvar for at de behandler oss så ulikt. Jeg håper at dere vil bygge videre på det arbeidet generasjoner har gjort før oss, slik at de neste årene vil bringe oss samer nærmere hverandre og styrke fellesskapet vårt. Målet må være å sikre en samisk framtid, at våre barn og barnebarn fortsatt skal være samer, at de skal få lære samisk, og at kofta eller gákti fortsatt skal være det naturligste plagget når du trenger å vise styrke.

På vegne av Sametinget og deres samiske søstre og brødre på norsk side av Sápmi ønsker jeg dere til lykke med denne valgperioden.

Giitu!