Tale i forbindelse med deling av Språkløfteprisen 2023

Årets språkløftpris gikk til Emil Karlsen for hans innsats for å lære, synliggjøre og bruke samisk språk i det offentlige rom. Her er Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale i forbindelse med deling av Språkløfteprisen 2023:

Godt folk. 

Det er meg en stor ære å dele ut årets språkløftepris! 

Dette er fjerde året at Sametinget deler ut Språkløftprisen. Prisen deles ut hvert år i forbindelse med Samisk Språkuke. Sametingets språkløfteprisvinner får en pengepremie på 30 000 kr og et kunstdiplom. Diplomet har kunstner Marte Lill Somby laget. 

Prisen ble første gang delt ut i 2019, fordi Sametinget ønsket å rette fokus mot og hylle personers og tiltak som har bidratt til synliggjøring, fremme og styrke samiske språk på ulike måter.

Årets vinner er en ung kunstner og artist. Han ble i 2019 utnevnt som Riddu Riđđus årets unge samiske kunstner. Han har også vært skuespiller på Beaivváš Sámi Našunálateáhter og har nå hatt rolle i ny Disney pluss serie som de filmer i disse dager. 

Vinneren har mange jern i ilden, og har på mange måter arbeidet med synliggjøring og utvikling av samisk språk. Han har de siste årene vært mye synlig i mediene, både med produksjoner og språkreisen sin. Vinneren har laget musikk sammen med bandet sitt, men de siste årene har han også produsert musikk alene. 

Årets prisvinner er fra Storfjord kommune og har sammen med sin familie valgt å synliggjøre og løfte sin samiske arv og språk, i likhet med mange andre sjøsamer.

Sametingsrådet er glade for å gi Språkløfteprisen for 2023 til 

Emil Ráste Nikolavu Karlsen. 

Samisk språk handler ikke bare om kommunikasjon, men er nært knyttet til samisk identitet, kulturarv og tilhørighet. Samisk språk symboliserer vårt fellesskap, vår arv og tilknytning til våre forfedre, og med språket føler vi tilhørighet. Dette har Emil fått frem gjennom musikken sin. 

Han har tatt tilbake språket familien har mistet som følge av hard fornorskningspolitikk, og har lært seg samisk som voksen. Med dette er Emil Karlsen et godt eksempel og forbilde på hvordan man kan ta tilbake språket og joiken som tidligere generasjoner har mistet, og velge å ha den som grunnlag i eget arbeidsliv og levekår.

Jeg vil fra Sametingets side gratulere med språkløfteprisen, Emil Ráste Nikolavu. 

Du fortjener denne prisen for å din innsats for å ta tilbake språket og daglig arbeide for å synliggjøre og fremme språket vårt. Jeg håper at denne prisen vil motivere deg til å fortsette ditt språkutviklingsarbeid videre både på personlig plan og i samfunnet. 

Takk.