Tale i forbindelse med utdeling av Tabuprisen

Tale i forbindelse med utdeling av Tabuprisen

Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2021 til 25-åringen Sara Vuolab fra Kárášjohka - Karasjok. Hennes åpenhet har sørget for å gi den samiskspråklige befolkningen et innsyn i et pågående strev med psykiske plager og lidelser. Sara har også bidratt med å forme det samiske språket ved å omtale tabubelagte psykiske problemer på eget morsmål i diktsamlingen «Gárži» (Trangt). Her er talen sametingspresident Aili Keskitalo holdt i forbindelse med tildelingen 24. august 2021.

Dat áidna vearrát go ahte ii oktage dieđe du 

bákčasa 

lea ahte buohkat dihtet 

muhto ii oktage veaje dasa maidege 

(Sara Vuolab – Gárži) 

Kjære Sara,

Som Sametingspresident er jeg kjempestolt og veldig ydmyk for at jeg får være tilstede i dag, når du mottar en pris for din åpenhet, din kamp og din styrke. Gjennom din historie er du en stemme for for mange av våre unge som sliter. Ved din åpenhet, vil andre også våge å være åpne.

Jeg er også takknemlig for at du velger å uttrykke deg på ditt eget språk – på vårt hjertespråk. Dine uttrykk, vil også hjelpe andre til å sette ord på det som er vanskelig. Det er skrevet så lite om psykisk helse på samisk. Ved å bruke vårt språk, gir du samiske unge uttrykksformer for den smerte de bærer på, samtidig som det blir enklere for oss andre å forstå hva som ligger i smerten.

Du synliggjør også hvor viktig det er å ha et hjelpetilbud der man kan bruke samisk språk. Det vil alltid være vanskelig å åpne seg om vanskelige temaer på et annet språk.

Fokus på psykisk helse  er viktig for oss på Sametinget. Vi vet at det fortsatt er tabubelagt å snakke om psykisk helse i samiske  samfunn. Det er ofte forbundet med skam og følelse av hjelpeløshet.

Vi vet også at mange av våre samiske unge sliter. Noen av grunner som andre ungdom, deriblant mobbing og utenforskap. Andre av grunner som kan knyttes til at de er samiske ungdom. Vi ser at diskriminerende holdninger og ytringer mot samer øker, både i media og i samfunnet for øvrig. Dette rammer ofte samiske ungdom, som må forsvare sin etnisitet og retten til å bruke sitt språk.  Vi er bekymret fordi dette påvirker våre unges psykiske helse i negativ retning, og vi må ta dette på alvor.

Vi må følge Sara sitt eksempel. Vi må åpne opp for å snakke om utfordringene innenfor psykisk helse og vi må møte disse utfordringene med raushet og åpenhet.  Da er vi med på å bringe det samiske samfunnet videre.

Tusen takk Sara for din åpenhet.

Les pressemelding om tildelingen