Tale til reåpning av området rundt Savio-monumentet i Bugøyfjord

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale ved reåpning av området rundt Savio-monumentet i Bugøyfjord 23. september 2023.

Kjære alle sammen, tiõrv!

I går møttes flere av oss for en fin og høytidelig åpning av John Savios plass på torget i Kirkenes, og vi gleder oss stort over at den kjente og kjære samiske kunstneren John Andreas Savio nå er enda mer synlig og tilstedeværende i Sør-Varanger.

Men i dag er vi altså her i vakre Bugøyfjord, stedet der John Savio vokste opp med sine besteforeldre, og som formet ham og inspirerte ham som menneske og ikke minst som kunstner. 

Det er en ekstra stor glede for meg å være her i dag, for jeg har også mine røtter herfra. Min oldemor Elise og áddja Arne var herfra, og jeg har sterke barndomsminner om den sirlig stablede vedstabelen her, fra oldemors vennlige mottakelse når vi besøkte dem, og sommerdager i blomsterenga her oppe på bakken. Min tippoldefar var fra Vagge og han het Mathis Ole Abrahamsen, og var blant annet reineier og politiker, blant mange av sine roller.

Å stå sammen med dere her i dag for å markere reåpningen av området rundt John Savio-monumentet er en ære for meg. Monumentet er ikke bare en hyllest til en bemerkelsesverdig mann, det er også et symbol på samisk kultur, kunst og historie.

Jeg er overveldet av å se hvilken enorm innsats lokale krefter har lagt ned i å rydde, restaurere og forskjønne området rundt monumentet, og det er tydelig at dere viser stor omsorg og engasjement for John Savio og området rundt Tore Engens utrolig fine monument som ble satt opp for å ære Savio for snart 20 år siden.

John Savio var en kunstner og en forkjemper for samisk kultur og rettigheter. Han utmerket seg som en pioner innen samisk kunst og var en viktig inspirasjon for å fremme samisk identitet og selvbestemmelse. Hans liv og arbeid er et levende bevis på den kraften kunst og kreativitet har til å uttrykke og bevare kulturarv. Selv om Savio levde under tøffe forhold, og ikke fikk den anerkjennelsen han fortjente i sin samtid, har han vært til stor inspirasjon for generasjonene som kommer etter ham.

Når vi i dag samles ved monumentet til ære for John Savio, gjør vi mer enn å hedre hans minne. Vi forplikter oss til å fortsette hans arbeid med å styrke samisk kulturarv, fremme kunst og kultur, og bygge broer mellom ulike kulturer og samfunnslag. Dette monumentet skal minne oss om at vi har et felles ansvar for å bevare og feire vår arv, og at vi sammen kan skape en bedre fremtid.

Jeg vil takke alle som har bidratt til å gjøre dette monumentet til virkelighet, spesielt til Bugøyfjord bygde- og hyttelag og Bugøyfjord Vel.  

La oss sammen fortsette å ære John Savios minne og arbeide for et Bugøyfjord og en verden som verdsetter samisk kunst, kultur og kulturarv.

Spä’sseb