Tale ved åpningen av Máret Ánne Saras kunstutstilling Ruoktot roasuin

Tale ved åpningen av Máret Ánne Saras kunstutstilling Ruoktot roasuin

Sametingspresident Aili Keskitalos tale ved åpningen av Máret Ánne Saras kunstutstilling Ruoktot roasuin i Diehtosiida i Kautokeino 13. august 2021.

Kjære alle sammen,

Det å være same betyr at man føler ansvar for å forklare komplekse samiske saker til noen som ikke har noen kunnskaper om samisk kultur og samfunn. Det kan være utmattende. Hvordan forklare man hele den samiske historien, fornorskningspolitikken og koloniseringen av Sápmi, og hvordan den fortsatt foregår og påvirker dagens samiske samfunn? Som politiker vet jeg at dette ikke er enkelt eller fort gjort. Derfor er jeg så glad for at våre kunstnere og kulturarbeidere hjelper oss med å forklare, og hjelper også oss samer til å forstå vår verden bedre selv.

Slik er det også med Máret Ánne Saras kunst. Den er et kraftfullt uttrykk for en samisk protest mot overmakten, men den sier også noe om oss selv, til oss selv. Den har koder og symboler som vi kjenner igjen fra innsiden, men den sier også noe til dem som ser det samiske samfunnet utenfra. Den knytter de samiske erfaringene sammen med det andre urfolk i andre deler av verden har opplevd og fortsatt opplever, og det gjør at vi ikke føler oss så små og så alene. Det gjør at vi retter ryggen og blir sterkere.

Kunsten hennes er ikke bare et utrykk for en protest, men også en påminnelse om forholdet til naturen som vi skal hente vårt levebrød fra. I disse dager foregår det protester mot miljøødeleggende gruvedrift i Repparfjord, og vi har nettopp fått høre om FNs nye klimarapport. Den bærekraftige utviklingen alle snakker om at vi trenger, den finnes allerede, i urfolks tradisjonskunnskap og levevis. Det er et paradoks at det såkalte grønne skiftet er blitt en stor trussel mot bærekraftige urfolksnæringer.

Jeg tenker det må være sterkt for en kunstner å ta kunsten sin med hjem, og vise den fram i det samfunnet som har inspirert kunsten, på godt og vondt. Jeg tror det er viktig for vår egen samfunnsutviklingen og samfunnsdebatt, at vi samer får oppleve den samiske kunsten. Kunst er ikke er noen fremmed og fjernt, den er her blant oss. Jeg takker Nasjonalmuseet for at de har kjøpt inn dette viktige verket, og håper den dagen ikke er langt unna at Samisk kunstmuseum kan vise fram sine samlinger. Jeg takker også Sámi allaskuvla, RDM og Dáiddadállu for at de bidrar til at vi får se, oppleve og snakke om samisk kunst ut fra et samisk perspektiv.

Giitu.