Tale ved offisiell åpning av Savios plass i Kirkenes

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale ved den offisielle åpningen av Savios plass i Kirkenes 22. september 2023.

Kjære alle sammen, tiõrv!

Det er særlig gledelig for meg å delta ved åpningen av John Savios plass i den byen der jeg ble født.

Mine første leveår tilbragte i Christian Ankersgate og på Prestøya. På dette torget var jeg med min áddja/bestefar og sjabba med folk i byen da jeg var bitteliten jente. Kanskje det var derfor jeg ble interessert i politikk som ungdom og voksen? Jeg vet at torget er en viktig samlingsplass i byen. Jeg håper det fortsatt blir fylt med liv og arrangementer. Det gir bolyst, samhold, engasjement og glede.

John Savio er av de samiske kunstnerne som betyr aller mest for meg. Hans kunstneriske virke føles relevant for meg i alle livets stadier. Som student så jeg ofte på bildene hans, og de minner meg om det livet og følelsen jeg hadde i storbyen som student. Bildene fra livet her hjemme har også vært viktig for identitetsfølelsen min som same, og jeg syns det har vært avgjørende for å vise det samiske som en tydelig grunnstein i det Sør-Varanger jeg kjenner.

Savios særegne kunstspråk og evne til å formidle samisk natur og kultur gjennom kunsten har gjort ham til et ikon, både nasjonalt og internasjonalt. Savio har hatt og har fortsatt stor betydning for det samiske samfunnet.

Det er derfor en stor glede å kunne være her sammen med dere i dag. Det er en fantastisk ting at selve torget, et hjerte for byens befolkning, nå skal hete Savios plass fremover.

I juni leverte Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport som danner et grunnlag for et oppgjør med en langvarig og systematisert fornorskningspolitikk som har satt dype spor og sår i den samiske befolkningen. I rapporten belyser kommisjonen viktigheten av erkjennelsen av at Norge har vært og er et flerkulturelt samfunn, og at dette må ligge til grunn for forsoning.

Ved å navngi torget etter John Savio løfter Sør-Varanger kommune også at de er en samisk kommune, og at Kirkenes er en by som er tuftet på møter mellom ulike kulturer, der den samiske kulturen har vært til stede i uminnelige tider.

Jeg tror dette vil gjøre byen bedre rustet til å jobbe med kulturelle mangfold og til å fremme forståelse og samarbeid på tvers av forskjellige kulturer. Og det er nettopp denne mangfoldigheten som beriker vårt samfunn og gjør oss sterkere. Kunnskap og bevissthet forebygger hets og vil gi positiv identitet også for samiske barn og unge.

Ikke så langt herfra finner vi Saviomuseets lokaler på Grenselandmuseet der dedikerte sjeler jobber iherdig med å forske på, dokumentere og formidle Savios kunst. Det jobbes for å få Savios kunst i egne lokaler, men enn så lenge anbefaler jeg alle å benytte enhver anledning til å oppleve Savios kunst her i Kirkenes, eller ved andre museer, gallerier og på andre formidlingsarenaer.

Nå som Savio har fått sitt eget torg i hjertet av Kirkenes, har han også trått ut av utstillingslokalene og ut til folket, og jeg er sikker på at han på denne måten vil finne veien inn til flere folks hjerter.    

Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt til å gjøre dette prosjektet til en realitet, alle som har lagt stor innsats i dette arbeidet og bidratt fra idéstadiet til endelig vedtak og gjennomføring av dette arrangementet. Sametinget har helhjertet støttet navneforslaget og markeringen, og vil med dette gratulere Sør-Varanger kommune og Kirkenes by med John Savios plass.

Spä’sseb!