Hvordan kan du registrere deg i Sametingets valgmanntall?

Hvordan kan du registrere deg i Sametingets valgmanntall?

På Sametingets nettsider finner du elektronisk registreringsskjema. Du må bruke ID-porten ved innlogging. Følg instruksjonene for utfylling.

Du finner også registreringsskjema i papirformat. Denne fyller du ut og sender til Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok.

Om du sender dette pr. post, må den være hos Sametinget innen midnatt 30. juni i 2021 (såkalt ihendehaverfrist) for at du skal kunne stemme ved valget i 2021. Det holder altså ikke å poststemple registreringsskjemaet den 30.06.21. Du må sende den til oss slik at vi får den før denne datoen.

Innmelding i valgmanntallet